ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 7.5.2015 od 18:00 hodin

Program:

  1. Směrnice č.1/2015 k zadávání zakázek malého rozsahu
  2. Směrnice č.2/2015 o finanční kontrole a vnitřním systému účetní jednotky
  3. Rozpočtové opatření č.1/2015
  4. Pravidla prodeje dřeva z prořezu samovýrobou na pozemcích obce Vinaře
  5. Nákup techniky na sekání trávy
  6. Zpráva inventarizační komise za rok 2014
  7. Seznam zastupitelů určených starostou obce k nařizování a schvalování hospodářských operací
  8. Zajištění nezávislého auditora
  9. Komise pro výběr auditora
  10. Stanovení slevy pro občany za dřevo samovýrobou dle pravidel z body 4.

Jan Gerenda, starosta


Vyvěšeno: 22.5.2015                     Sejmuto:

Bankovní spojení

Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

IČO: 00236578
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
Datová schránka ID: terby5j
Telefon: +420 607 769 616
Email: ou@vinare.cz
Web: http://www.vinare.cz

Běží na PRO Samosprávu