ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 21.4.2010

Program:

  1. Návrh na schválení “Smlouvy o dílo” s firmou Polabská stavební, s.r.o.,  na akci Dostavba kanalizačního řadu v obci Vinaře – etapa II.
  2. Návrh na  zrušení poplatku za komunální odpad.
  3. Projednání zápisů finančního a kontrolního výboru.

Petr Pospíšil,  starosta