ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 16.6.2010

Program:

  1. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 Krajským úřadem.
  2. Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2009.
  3. Projednání žádostí o prodej částí lesního pozemku č.parc. 77/1.
  4. Projednání návrhu na místo „Technického dozoru stavby“ pro výstavbu II. etapy kanalizačního řadu v obci Vinaře.
  5. Návrh na určení počtu členů zastupitelstva obce pro následující komunální volby v říjnu 2010.

Petr Pospíšil,  starosta

Bankovní spojení

Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

IČO: 00236578
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
Datová schránka ID: terby5j
Telefon: +420 607 769 616
Email: ou@vinare.cz
Web: http://www.vinare.cz

Běží na PRO Samosprávu