ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 06.08.2015 od 19:00 hodin

Program:

  1. Odměna starosty
  2. Volba předsedy finančního výboru
  3. Volba člena kontrolního výboru a výboru pro místní rozvoj
  4. Změna předsedy výběrové komise pro 3.etapu opravy hřbitovní zdi
  5. Třetí etapa opravy hřbitovní zdi – výběr firmy
  6. Směna obecních pozemků
  7. Dodatek č.1, ke smlouvě o zabezpečení požární ochrany v obci Vinaře

Lukáš Záruba, starosta


Vyvěšeno: 6.8.2015                      Sejmuto:

Bankovní spojení

Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

IČO: 00236578
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
Datová schránka ID: terby5j
Telefon: +420 607 769 616
Email: ou@vinare.cz
Web: http://www.vinare.cz

Běží na PRO Samosprávu