ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 25.11.2009

Program:

  1. Návrh na projednání cenové nabídky firmy Alkon s.r.o. Čáslav, na zhotovení zabezpečovací signalizace.
  2. Návrh na schválení  odměn pro některé členy ZO.
  3. Projednání žádosti o finanční dar Městské nemocnici Čáslav.
  4. Návrh na schválení  dodatku č. 4 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení TKO.
  5. Návrh na vyřazení majetku obce z evidence.
  6. Návrh na odstoupení od “Smlouvy o dílo” č. 03/2004/032 s firmou G-MONT s.r.o.
  7. Návrh na podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje.

Petr Pospíšil,  starosta

Bankovní spojení

Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

IČO: 00236578
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
Datová schránka ID: terby5j
Telefon: +420 607 769 616
Email: ou@vinare.cz
Web: http://www.vinare.cz

Běží na PRO Samosprávu