ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 8.10.2015 od 19:00 hodin

Program:

  1. Schválení zápisu do obecní kroniky
  2. Terénní úprava pozemku č.258 v k.ú. Vinaře za účelem zadržení vody v krajině
  3. Pověření pana Judr. J.Sehnala plnou mocí k zastupování obce va sporu o zastávku na Vinici
  4. Zpráva finančního výboru
  5. Žádost o souhlas s vybudováním zemědělského objektu na parcele č. 388/1 v k.ú. Vinaře
  6. Žádost o odkup části pozemku č.1054/1 v k.ú. Vinaře
  7. Vypracování posudku o zdravotním stavu zeleně na pozemcích obce Vinaře

 

Lukáš Záruba, starosta


Vyvěšeno:                      Sejmuto:

Bankovní spojení

Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

IČO: 00236578
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
Datová schránka ID: terby5j
Telefon: +420 607 769 616
Email: ou@vinare.cz
Web: http://www.vinare.cz

Běží na PRO Samosprávu