ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 23.12.2009

Program:

  1. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 4.
  2. Návrh na schválení rozpočtu obce v roce 2010.
  3. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.
  4. Projednání kontroly místních poplatků do roku 2009 včetně.

Petr Pospíšil,  starosta