ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 5.10.2011

Program:

  1. Schválení územního plánu.
  2. Zrušení usnesení zastupitelstva obce Vinaře č. 11/2010-6 ze dne 22.12.2010 o zastavení veškeré těžby dřeva na obecních pozemcích.
  3. Schválení Směrnice Obecního úřadu při povolování kácení dřevin.

Ing. Josef Čížek, starosta


Vyvěšeno dne: 12.10.2011                      Sejmuto: 27.10.2011