ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 16.10.2013

Program:

  1. Oprava kanalizačních vpustí ve Vinařích
  2. Rozpočtové opatření č. 4/2013
  3. Zpráva kontrolního výboru
  4. Zpráva finančního výboru
  5. Různé

  • Odložení realizace druhé etapy opravy hřbitovní zdi
  • Informace o průběhu dětského dne ve Vinařích
  • Volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • Informace starosty k jeho rozhodnutí vzdát se funkce starosty obce a funkce zastupitele obce

Ing. Josef Čížek, starosta


Vyvěšeno: 23.10.2013          Sejmuto: 7.11.2013

Bankovní spojení

Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

IČO: 00236578
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
Datová schránka ID: terby5j
Telefon: +420 607 769 616
Email: ou@vinare.cz
Web: http://www.vinare.cz

Běží na PRO Samosprávu