ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 4.11.2014 od 18:00 hodin

Program:

1. Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

2. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru


Jan Gerenda, starosta


Vyvěšeno: 12.11.2014                     Sejmuto: