ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 14.12.2015 od 19:10 hodin

Program:

  1. Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za … komunální odpad
  2. Obecně závazná vyhláška č.3/2015 o místním poplatku ze psů
  3. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
  4. Prodej části pozemku 1054/1 dle vyvěšeného záměru
  5. Žádost prodeje a směny pozemků
  6. Žádost povolení a kácení palivového dřeva
  7. Zpráva o zdravotním stavu dřevin na pozemcích obce Vinaře
  8. Zpráva o stavu lesa
  9. Diskuse

 

Lukáš Záruba, starosta


Vyvěšeno:                      Sejmuto:

Bankovní spojení

Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

IČO: 00236578
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
Datová schránka ID: terby5j
Telefon: +420 607 769 616
Email: ou@vinare.cz
Web: http://www.vinare.cz

Běží na PRO Samosprávu