ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 14.12.2015 od 19:10 hodin

Program:

  1. Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za … komunální odpad
  2. Obecně závazná vyhláška č.3/2015 o místním poplatku ze psů
  3. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
  4. Prodej části pozemku 1054/1 dle vyvěšeného záměru
  5. Žádost prodeje a směny pozemků
  6. Žádost povolení a kácení palivového dřeva
  7. Zpráva o zdravotním stavu dřevin na pozemcích obce Vinaře
  8. Zpráva o stavu lesa
  9. Diskuse

 

Lukáš Záruba, starosta


Vyvěšeno:                      Sejmuto: