ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.11.2014 od 19:00 hodin

Program:

  1. Žádost o bezúplatný převod pozemku s p.č. 985/2 v k.ú. Vinaře
  2. Schválení faktury za opravu komunikací
  3. Zřízení výborů obce
  4. Oprava komunikací v obci – vícenáklady
  5. Návrh rozpočtu na rok 2015
  6. Žádost o koupi pozemku s p.č. 803 v k.ú. Vinaře
  7. Rozpočtové opatření č. 4/2014
  8. Rozhodnutí o odměnách
  9. Územní plán – navrhované změny
  10. Dětský den 2014

Jan Gerenda, starosta


Vyvěšeno: 27.11.2014                     Sejmuto:

Bankovní spojení

Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

IČO: 00236578
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
Datová schránka ID: terby5j
Telefon: +420 607 769 616
Email: ou@vinare.cz
Web: http://www.vinare.cz

Běží na PRO Samosprávu