Zápis a usnesení ZO č. 3/2023

● Plán společných zařízení pro KoPÚ Starkoč ● Rozpočtové opatření č. 2/2023 ● Výběr barevného provedení fasády OU ● Informace o odpadech za rok 2022, čipování popelnic 2023 - AVE ● Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru ... EKO-KOM ● Smlouva o pověření (zmocnění) společnosti AVE ● Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění zařízení č. 2017022811 - Tlapnet ● MMR veřejné budovy – podklady k žádosti o dotaci, budova čp. 45 (škola) ● Žádost na vyhotovení pamětní desky ● Výkup pozemku č. 83 ● Zpřesnění hranice č. 16 ● Záměr obce směnit části pozemku v návaznosti na komunikaci č. 1054/1 ● Výkup pozemku č. 15 ● Záměr obce směnit část pozemku z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení č. 12. ● Výkup pozemku č. 140 ● Záměr obce prodat část pozemku z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení č. 94 ● Různé - zrcadlo, oprava komunikace, hřbitov, pálení čarodějnic, vítání občánků.

Zápis a usnesení ZO č. 2/2023

● Darovací smlouva – Středočeský kraj ● Kupní smlouva č. 171 ● Výběr zhotovitele fasády obecního úřadu ● Žádost o směnu a prodej části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení č. 78

Zápis a usnesení ZO č. 1/2023

● Rozpočtové opatření č. 5/2022 ● Rozpočtové opatření č. 1/2023 ● Komplexní pozemkové úpravy Vinaře ● Inventura za rok 2022 ● Závěrečný účet obce za rok 2022 ● Účetní závěrka obce za rok 2022 ● Výroční zpráva za rok 2022 ● Výběr zhotovitele fasády obecního úřadu ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Vinařský hrozen, z. s. ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Šipkařský klub (Hospůdka na Vinici) ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Klub deskových her ● Aktualizace strategického plánu rozvoje obce Vinaře na období 2019-2029 ● Investiční záměr a administrace dotace pro rekonstrukci objektu čp. 45 (bývalá škola) ● Investiční záměr a administrace dotace pro demolici objektů čp. 95 a 97 + následné využití revitalizovaného území + podání žádosti o dotaci na demolici ● Různé - elektronická úřední deska, veřejné osvětlení ...

Autor: Webmaster