Zastupitelstvo obce Vinaře schválilo dne 1. 10. 2021 usnesením č. 8/7-2021ceník půjčovného obecního majetku.

Vybavení, prostoryCena
Pivní set (stůl a dvě lavice)50,- Kč / den
Malý party stan

500,- Kč / víkend (3 dny)
+ 100,- Kč za každý další započatý den

Velký party stan

1500,- Kč / víkend (3 dny)

+ 500,- Kč za každý další započatý den
Spolková místnost pro komerční využití150,- Kč / hod.
Závěsný vozík za auto200,- Kč / den

Spolky a kluby, které použijí zapůjčený obecní majetek při pořádaní akce pro veřejnost, mají 50% slevu.

Tento ceník nabývá účinnosti dne 1. 10. 2021.

Autor: Webmaster