Volit může každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let a u kterého nenastala zákonem uvedená překážka ve výkonu volebního práva. Pro účast v konkrétních volbách je nutné, aby byl občan přihlášen k trvalému pobytu na území (obce, kraje, státu), kterého se volby týkají, resp. byl zapsán na seznamu voličů.

Přehled voleb v ČR: Poslanecká sněmovna • Senát • Krajské zastupitelstvo • Obecní zastupitelstvo • Evropský parlament •