Čištění komínů

S účinností od 1.1.2011 upravuje požární bezpečnost kouřovodů a komínů včetně jejich čištění nové nařízení ...

Doprava

pod odkazem naleznete jízdní řády odkazy na mapy a další informace ...

Evidence pálení

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Odkaz => https://paleni.izscr.cz/