S účinností od 1. 1. 2011 upravuje požární bezpečnost kouřovodů a komínů včetně jejich čištění nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nahrazuje (zrušuje) dosavadní právní úpravu (vyhláška ministerstva vnitra ČSR č. 111/1981 Sb., o čištění komínů).

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

...

Přehled kominíků v okolí:

  • ...
  • ...