Profil zadavatele

Veřejné zakázky - profil zadavatele Profil zadavatele zřízený dle platné právní legislativy a informace na něm zveřejněné naleznete ZDE.

URL adresa profilu zadavatele je http://vinare.profilzadavatele.cz/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku je 512680.


Zakázky z profilu zadavatele:

Na této stránce je uveden pouze seznam zadávacích řízení.

Adresa této stránky neslouží jako profil zadavatele dle § 28 odst. 1 písm. j) a § 214 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.


Seznam zakázek: