Směsný komunální odpad: každý sudý týden v pátek

Bioodpad: každý sudý týden v pátek v období od dubna do konce listopadu (bude upřesněno)


Kontejnery na tříděný odpad jsou přistaveny na následujících místech:

na Vinici - u zvoničky:

 • 2 kontejner na plasty – odvoz každý týden v pondělí
 • 1 kontejner na bio odpad – odvoz každý sudý pátek (v sezóně)
 • 1 kontejner na sklo – odvoz 1x za 4 týdny ve čtvrtek
 • 2 kontejner na papír – odvoz 1x za 14 dní v úterý
 • 1 kontejner na nápojové kartony – odvoz 1x za 4 týdny v úterý
 • 1 kontejner na kovy – odvoz 1x za dva měsíce
 • 1 popelnice na olej – odvoz podle potřeby


u hřbitova 

 • 1 kontejner pouze pro hřbitovní odpad !! (nejde o kontejner obce)


ve Vinařích - u čp. 137 a na protější straně:

 • 3 kontejnery na plasty – odvoz každý týden v pondělí
 • 1 kontejner na bio odpad – odvoz každý sudý pátek (v sezóně)
 • 1 kontejner na sklo – odvoz 1x za 4 týdny ve čtvrtek
 • 3 kontejnery na papír – odvoz 1x za 14 dní v úterý
 • 1 kontejner na nápojové kartony – odvoz 1x za 4 týdny v úterý
 • 1 kontejner na kovy – odvoz 1x za 2 měsíce
 • 1 kontejner na textil – odvoz podle potřeby
 • 1 popelnice na olej – odvoz podle potřeby