Bioodpad

ANO – do nádoby patří:

 • Organické zbytky a bioodpad z domácnosti = zbytky ovoce a zeleniny (vč. citrusových plodů), kávová sedlina, čajové sáčky, zbytky pečiva, skořápky z vajec a ořechů, zvadlé květiny, zemina z květináčů, podestýlka domácích býložravých zvířat, zbytky jídel (brambory, těstoviny, rýže apod.)
 • Organické zbytky a bioodpad ze zahrady = tráva, listí, větvičky, plevel, spadané ovoce, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, trus býložravých hospodářských zvířat, peří, stará zemina

NE – do nádoby nepatří:

 • Zbytky jídel, maso, kosti, oleje a tuky
 • Pleny, sáčky z vysavačů, léky
 • Smetky ze silnic, uhynulá zvířata, uhelný popel a jakýkoliv jiný biologicky nerozložitelný odpad

Papír

ANO – do nádoby patří:

 • Noviny, časopisy, letáky, sešity, rozložené krabice, papírové obaly, papírová lepenka, knihy bez vazby
 • Obálky s fóliovými okénky, papír s kancelářskými sponkami

NE – do nádoby nepatří:

 • Uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, účtenky na termopapíru
 • Výrobky z opakovaně recyklovaného papíru (plata na vejce), knihy s vazbou
 • Dětské pleny

Plast

ANO – do nádoby patří:

 • Fólie, sáčky, plastové tašky, balicí fólie od spotřebního zboží
 • Sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků
 • Vypláchnuté lahve od kuchyňských olejů, kelímky od jogurtů
 • Obaly od CD, pěnový polystyren v menších kusech

NE – do nádoby nepatří:

 • Mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích prostředků
 • Obaly od barev, žíravin, motorových olejů a jiných nebezpečných látek
 • Podlahové krytiny, novodurové trubky, guma, bakelit

Sklo

Pokud jsou k dispozici kontejnery na bílé a barevné sklo, třiďte prosím podle barvy.

ANO – do nádoby patří:

 • Bílé sklo – čiré sklenice od potravin, rozbité skleničky
 • Barevné sklo – lahve od vína a jiných nápojů, tabulové sklo z oken a dveří

NE – do nádoby nepatří:

 • Zálohované sklo – vraťte prosím do obchodu
 • Autosklo, varné sklo, zrcadla, drátované sklo, pozlacená a pokovená skla
 • Keramika a porcelán

Nápojové kartony

ANO – do nádoby patří:

 • Sešlápnuté krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků

NE – do nádoby nepatří:

 • Měkké sáčky od kávy nebo potravin v sáčku
 • Nápojové kartony se zbytky nápojů a potravin

Kovy

ANO – do nádoby patří:

 • Drobný kovový odpad – plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky
 • Hřebíky, šroubky, drobné kousky plechu
 • Kancelářské sponky

NE – do nádoby nepatří:

 • Plechovky od barev a jiných nebezpečných látek
 • Tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek
 • Domácí spotřebiče a zařízení z více materiálů
 • Těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť)

Textil

Použitelný textil (čisté a nezničené šatstvo zabalené v igelitovém pytli nebo tašce) lze odkládat do speciálního kontejneru společnosti TextilEco a.s., který je umístěn ve Vinařích.
Teprve až nepoužitelný textil (poškozený, zašpiněný) by měl být vhozen do směsného komunálního odpadu.

ANO – do nádoby patří:

 • Čistý a suchý textil – oděvy, bytový textil (záclony, závěsy, povlečení, ubrusy, deky)
 • Spárované nositelné boty

Vhazujte vždy zabalené v igelitovém pytli – s textilem je ručně manipulováno!

NE – do nádoby nepatří:

 • Znečištěný a mokrý textil
 • Matrace, molitan, koberce, tašky
 • Netextilní odpad

Jedlé oleje a tuky

ANO – do nádoby patří:

 • Použité jedné oleje a ztužené tuky z domácnosti, např. fritovací olej
 • Vhazujte v uzavřených plastových lahvích!

NE – do nádoby nepatří:

 • Minerální oleje (motorové, převodové, hydraulické), maziva a kapaliny

Směsný komunální odpad

ANO – do nádoby patří:

 • Nevytříděný odpad z domácnosti

NE – do nádoby nepatří:

 • Tříděný odpad
 • Nebezpečný odpad – elektroodpad, baterie, monočlánky, léky, barvy, ředidla, rozpouštědla a oleje a jimi znečištěné nádoby a hadry, zářivky ...
 • Stavební odpad – suť, eternit
 • Objemný odpad


Udržujte prosím kolem odpadových nádob pořádek! Plastové lahve a nápojové kartony před vhozením do kontejneru sešlápněte a krabice rozložte, jinak se kontejnery rychle naplní.

Pozor! Firma AVE neodváží předměty uložené mimo kontejnery. Pokud tedy občan odloží odpad mimo sběrné místo, např. vedle kontejneru, vytváří černou skládku. Jedná se o přestupek, za který lze uložit pokutu.