• Obecní úřad
  • Volby
  • Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. až 9.10.2021
Volby 8-9.10.2021 - Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Místem konání voleb je volební místnost na obecním úřadě Vinaře čp. 44

9. 8. 2021 (pondělí) - Starosta stanoví minimální počet členů okrskové volební komise [§ 14c odst. 1 písm. c) zákona].

24. 8. 2021 (úterý) - Starosta poskytne informace o počtu a sídlech volebních okrsků zveřejněním na úřední desce každé politické straně, politickému hnutí, koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována [§ 14c odst. 1 písm. f) zákona].

28. 8. 2021 (sobota) - Starosta jmenuje zapisovatele okrskové volební komise (§ 14e odst. 7 zákona).

Před prvním zasedáním okrskových volebních komisí - Starosta dojmenuje členy okrskových volebních komisí na neobsazená místa (§ 14e odst. 3 zákona).

17. 9. 2021 (pátek) - Nejzazší termín pro první zasedání okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí [§ 14c odst. 1 písm. d) zákona, § 14g odst. 1 zákona].

Po určení předsedy a místopředsedy okrskové volební komise - Starosta informuje zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskové volební komise o termínech povinných školení [§ 14c odst. 1 písm. d) zákona].

22. 9. 2021 (středa) - Starosta v této lhůtě může vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň (§ 16 odst. 4 zákona).

23. 9. 2021 (čtvrtek) - Starosta zveřejní oznámení o době a místě konání voleb v obci (§ 15 odst. 1 zákona).

23. 9. 2021 (čtvrtek) - Počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům (§ 6a odst. 2 zákona).

29. 9. 2021 (středa) - Obecní úřad zajistí telefonní spojení do každé volební místnosti na území obce a nahlásí telefonní čísla pověřenému obecnímu úřadu [§ 14b odst. 1 písm. d) zákona].

1. 10. 2021 (pátek) - Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou (§ 6a odst. 2 zákona).

5. 10. 2021 (úterý) - Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků voličům (§ 38 odst. 4 zákona).

6. 10. 2021 16.00 (středa) - Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu (§ 6a odst. 2 zákona).

6. 10. 2021 16.00 (středa) - Obecní úřad uzavře stálý a zvláštní seznam voličů a předá výpisy ze stálého a zvláštního seznamu okrskovým volebním komisím. Obdobně postupuje zastupitelský úřad při uzavírání zvláštního seznamu, když výpisy z něj předá zvláštní okrskové volební komisi (§ 5 zákona a § 1 odst. 6 vyhlášky, § 28 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.).

Dny voleb:

8. 10. 2021 (pátek) - Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím (§ 38 odst. 4 zákona).

8. 10. – 9. 10. 2021 (pátek, sobota) - Zákaz volební agitace v objektu, kde je volební místnost a v jeho bezprostředním okolí (§ 16 odst. 9 zákona).

8. 10. – 9. 10. 2021 (pátek, sobota) - Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise zajišťuje průběh hlasování (§ 1 odst. 5 písm. b) a c), § 14e odst. 1, § 14 g odst. 2 a § 18 a násl. zákona).