• Obecní úřad
 • Volby
 • Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 2 a 3.10.2020

Prezident České republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.169/2020 Sb. (s datem rozeslání 15. dubna 2020) a stanovil dny jejich konání na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020. Za den vyhlášení voleb je tak považován 15. duben 2020 (§ 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají ve všech obcích Středočeského kraje.

 • 3.8.2020 (pondělí) - Starosta stanoví minimální počet členů okrskové volební komise [§ 15 odst. 1 písm. c) zákona].
 • 18.8.2020 (úterý) - Starosta poskytne informace o počtu a sídlech volebních okrsků každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována [§ 15 odst. 1 písm. f) zákona].
 • 22.8.2020 (sobota) - Starosta jmenuje zapisovatele okrskové volební komise (§ 17 odst. 6 zákona).
 • 2.9.2020 (středa) - Zaregistrované volební strany delegují členy a náhradníky do okrskových volebních komisí (§ 17 odst. 2 zákona).
 • před prvním zasedáním okrskových volebních komisí - Starosta dojmenuje členy okrskových volebních komisí na neobsazená místa (§ 17 odst. 2 zákona).
 • 11.9.2020 (pátek) - Nejzazší termín pro první zasedání okrskových volebních komisí [§ 15 odst. 1 písm. d) zákona].
 • po určení předsedy a místopředsedy okrskové volební komise - Starosta informuje zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskové volební komise o termínech povinných školení [§ 15 odst. 1 písm. d) zákona].
 • 16.9.2020 (středa) - Starosta může vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň (§ 56a odst. 6 zákona).
 • dopsat ...
 • Bankovní spojení

  Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

  IČO: 00236578
  DIČ: Obec není plátcem DPH

  Úřední hodiny

  Středa od 18:00 do 19:00 hod.
  Ostatní dny možnost dle dohody.

  Kontakt

  Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
  Datová schránka ID: terby5j
  Telefon: +420 607 769 616
  Email: ou@vinare.cz
  Web: http://www.vinare.cz

  Běží na PRO Samosprávu