Zápis a usnesení ZO č. 1/2021

● Výroční zpráva za rok 2020 ● Smlouva o poskytování služby eIDAS ● Rozhodnutí Stř. kraje - doměření poplatku za uložení odpadu 2016, 2018 ● Kronika obce 2019 ● Inventura za rok 2020 ● Žádost o směnu pozemku ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 2/2021

● Žádost o podporu provozu „Linky bezpečí“ ● Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR Podání žádosti o dotaci MFČR v rámci výzvy č. 9 k programu 29822 a investičního záměru k projektu (obecní byty) ● Zabezpečení povinné výše spolufinancování (obecní byty) ● Pravidla pro přidělování bytů v majetku obce Vinaře ● Způsob stanovení výše nájemného ● Návrh nájemní smlouvy ● Rozpočtové opatření číslo 1/2021 ● Pronájem 2 místností v budově čp. 45 ● Různé

Autor: Webmaster