Zápis a usnesení ZO č. 1/2022

● Inventura za rok 2021 ● Výroční zpráva za rok 2021 ● Kronika obce 2020 ● Dohoda o provedení práce – pokladní obce ● Memorandum o spolupráci – nakládání s odpady ● Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby pro ČEZ ● Škola Vinaře čp. 45 – rekonstrukce ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Vinařský hrozen, z. s. ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Šipkařský klub (Hospůdka na Vinici) ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Klub deskových her ● Různé

Zápis a usnesení ZO č. 2/2022

● Rozpočtové opatření č. 1 ● Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 12385/IV-12-6029809 pro ČEZ ● Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6027585/VB/2 pro ČEZ ● Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-6009273/001 pro ČEZ ● Komplexní pozemkové úpravy Vinaře ● Smlouva o členském příspěvku na financování činností spolku Lípa pro venkov z. s. ● Různé

Autor: Webmaster