Název projektu:

Zvýšení kvality řízení města Vinaře a Vinice a jeho orgánů

Registrační číslo:

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042

Anotace:

Projekt obce Vinaře (zahrnující i území obce Vinice) se komplexně zaměřuje na zvýšení kvality fungování obce a snížení administrativní zátěže. Tohoto cíle v rámci projektu bude dosaženo skrze komplexní soubor aktivit zahrnující tvorbu pasportů pro efektivní řízení obce, podporu nástrojů komunikace s veřejností vč. zavedení moderních nástrojů, tvorbu výstupů pro strategické řízení a vzdělávání zastupitelů. Neoddělitelnou součástí projektu je evaluace jako záruka efektivity projektu.


Přílohy